BARISTA pro kavárnu VAŇKOVKA BRNO- brigáda

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude společnost uvedená v textu inzerátu, tj. společnost AmRest s.r.o., IČO: 264 76 215, či AmRest Coffee s.r.o., IČO: 281 67 694, každá se sídlem Walterovo náměstí 329/3, 158 00 Praha 5, jakožto správce osobních údajů, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (nařízení EU 2016/679). Společnosti AmRest s.r.o. a AmRest Coffee s.r.o pověřily zpracováním Vašich osobních údajů společnost LMC s.r.o., IČO: 26441381, se sídlem Menclova 2538/2, 180 00 Praha 8, přičemž ke zpracování bude docházet prostřednictvím elektronických systémů uvedené společnosti. Zobrazit více

Ke zpracování Vámi poskytnutých údajů bude docházet na základě zákonného důvodu, kterým je provedení opatření před uzavřením pracovní smlouvy na Vaši žádost jako uchazeče o zaměstnání u společnosti AmRest s.r.o. / AmRest Coffee s.r.o. Vámi poskytnuté osobní údaje nebudou zpracovány k jinému účelu než k výběru nejvhodnějšího uchazeče na inzerovanou pozici a po ukončení výběrového řízení (nejpozději však po uplynutí šesti měsíců od jejich předání společnosti AmRest s.r.o. / AmRest Coffee s.r.o.) budou smazány, nebudete-li na inzerovanou pozici vybrán/a. Budete-li na inzerovanou pozici vybrán/a, bude společnost AmRest s.r.o. / AmRest Coffee s.r.o. Vaše osobní údaje zpracovávat v nezbytném rozsahu i nadále za účelem uzavření pracovní smlouvy s Vaší osobou.

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v následujícím rozsahu:
- jméno a příjmení;
- datum narození;
- adresa trvalého pobytu a kontaktní adresa;
- kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa);
- pracovní pozice;
- potvrzení pohovoru (kdy, čas, kde);
- důvody zamítnutí;
- údaje obsažené ve Vašem profesním životopise (včetně zejména údajů o dosaženém vzdělání a kvalifikaci);
- další údaje, které uvedete v průběhu výběrového řízení;
- další údaje, které společnost AmRest s.r.o. či AmRest Coffee s.r.o. k příslušným uchazečům sama doplní.

Vaše osobní údaje mohou být v omezeném rozsahu předány mimo Evropskou unii prostřednictvím dodavatelů zpracovatele osobních údajů, společnosti LMC s.r.o. Aktuální seznam dodavatelů naleznete na https://www.lmc.eu/cs/seznam-dodavatelu/.

Společnost AmRest s.r.o. / AmRest Coffee s.r.o. respektuje Vaše práva související se zpracováním Vašich osobních údajů. Máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu a výmaz, na omezení zpracování, přenositelnost údajů, právo vznést námitku a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů či popř. u příslušného úřadu jiného státu Evropské unie.

Poskytnutí Vašich osobních údajů je dobrovolné, bez Vašich osobních údajů však nebude možné Vás zařadit do výběrového řízení a o inzerovanou pozici se tak nebudete moci ucházet.

Bližší informace o zpracování osobních údajů společností AmRest s.r.o. a AmRest Coffee s.r.o. naleznete v příslušné sekci na https://www.kfc.cz/, https://www.burgerking.cz/ nebo https://www.pizzahut.cz/.

V případě jakýchkoliv dotazů, připomínek či podání týkajících se zpracování Vašich osobních údajů se můžete obrátit na společnost AmRest s.r.o. či AmRest Coffee s.r.o. zasláním zprávy na osobniudaje@amrest.eu či v sídle příslušné společnosti na výše uvedené adrese.

Společnosti AmRest s.r.o. a AmRest Coffee s.r.o. také jmenovaly pověřence pro ochranu osobních údajů, společnost TARPAN Legal s.r.o., advokátní kancelář, kterou můžete kontaktovat na poverenec@tarpanlegal.com, tel. č. (+ 420) 277 007 055, či na adrese City Empiria, Na Strži 1702/65, 140 62 Praha 4.

Další informace o zpracování osobních údajů společností LMC s.r.o., IČO: 26441381, se sídlem Menclova 2538/2, 180 00 Praha 8, poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů, Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.

* Pro úspěšné odeslání formuláře je potřeba vyplnit všechna pole označená hvězdičkou.