CSR je v poslední době hodně velmi skloňovaným pojmem. CSR neboli Corporate Social Responsibility je v současnosti jednou z metod, díky které se společnosti snaží pomáhat ve svém okolí.

    Jak to ale souvisí se společností Starbucks a s kávou? Starbucks se ve svých hodnotách zavazuje k tomu, že „chce být dobrým sousedem“ a k podpoře komunit ve svém okolí. Proto každá kavárna navazuje vztahy s různými společnostmi, které podporuje během roku a pomáhá jim. Tato pomoc však nezahrnuje finanční prostředky, ale čas. Naši partneři se zúčastňují těchto akcí v rámci svého volna a jejich dobrovolnické hodiny se sčítají. Celosvětovým cílem společnosti je každoročně odpracovat 1 000 000 dobrovolnických hodin.

    Duben je ve Starbucks měsícem komunitních akcí. Znamená to, že klademe důraz na to, aby se v tomto měsíci odehrávala velká část našich komunitních akcí. Duben je díky teplejšímu počasí také vhodným měsícem například pro úklid po zimě, případně úpravu zahrad.

    V minulosti jsme se zúčastnili akce „Čistá řeka Sázava“, během níž se čistí několikakilometrový úsek břehu řeky Sázavy. Také jsme podpořili vybrané psí útulky a pomocí umístění fotek opuštěných pejsků na nástěnkách po našich kavárnách se nám podařilo některým z nich najít nový domov.

     V současné době běží několik projektů na podporu dětí v dětských domovech. Pokud byste se chtěli do některé z našich komunitních akcí zapojit i Vy, zeptejte se na své kavárně baristů.

CSR akce AKTUÁLNĚ

12.4. 2018 Běh pro Světlušku/ zaběhnuto v Praze (12 skvělých partnerů, 4 nekonečné kilometry, jeden dobrý skutek a hlavně skvělý pocit! Starbucks běžel pro Světlušku!

 21. 4. 2018 se můžete těšit na úklid „Dráhaňské zeleně“ a „Bohnického sídliště“

 23. 4. 2018 se bude konat jarní úklid zahrady mateřské školy Na Dlouhém Lánu, Praha 6 Dejvice

Love What You Do!