Ahoj

Naším posláním je inspirovat a povznášet lidského ducha – zvlášť s každým šálkem, zákazníkem i prostředím, ve kterém žijeme. Naši zaměstnanci, které nazýváme partnery, toto poslání naplňují.

Staň se jedním z nás
Naše odpovědnost

Ve Starbucks ctíme náš závazek během celé cesty kávového zrnka z farmy až na kavárnu. Od podpory farmářů pěstujících naši kávu, zvyšování jejich životní úrovně a zajištění etického nákupu kávy, až po organizaci různorodých CSR aktivit v okolí našich kaváren, kterými se zapojujeme do komunity v České republice.

Současně s tím se zamýšlíme nad dopadem společnosti na životní prostředí a snažíme se ho snižovat prostřednictvím třídění odpadu, používáním recyklovatelných materiálů i nahrazením plastových příborů a kelímků.

Zjisti víc

Buď součástí příběhu